Ypsilon Golf Club Liberec

Členství na rok 2017

 

1. Vstupní členské poplatky na rok 2017

 

  

Roční členství

 4 000 Kč

 

 

Desetileté členství

30 000 Kč

Možnost úhrady do 12 měsíců od vstupu do klubu na dvě splátky.

 

 

 

Celoživotní členství60 000 Kč
Možnost úhrady do 12 měsíců od vstupu do klubu na dvě splátky. 
  

Členství pro děti, mládež a studenty

8 000 Kč

Pro děti a mládež ve věku do 18 let včetně a studenty do 24 let. Členství je platné pouze pro studující mládež a studenty denního a kombinovaného studia po předložení dokladu o studiu. Při dosažení věku 24 let členství zaniká. V případě, že členové ve věku do 18 let se stanou studenty denního nebo kombinovaného studia je jim členství automaticky prodlouženo do věku 24 let za předpokladu trvání studia.

 

 

 

Sportovní členství 

zdarma

Členství má roční platnost a je závislé na reprezentaci klubu (ligové soutěže a soutěže družstev za YGC v roce 2017). O udělení sportovního členství rozhoduje správní rada klubu. 

 

 

 

  
2. Roční členské administrativní poplatky 2017 
  
Tyto poplatky se týkají níže uvedených typů členství: 
a) desetileté (pro fyzické osoby od 19 let)500 Kč
b) celoživotní, včetně stávajících členů (pro fyzické osoby od 19 let)500 Kč
c) poplatky pro děti, mládež a studenty (pro děti a mládež do 18 let a studenty do 24 let) 300 Kč
  

V ceně ročního poplatku člena je registrace na ČGF a administrace členství a tento poplatek je stanoven bez ohledu na typ zaplaceného vstupního členského poplatku.

 

  
Členství a roční poplatek klubu (spolku je osvobozen od DPH).
Členské poplatky lze hradit hotově na recepci klubu nebo převodem na bankovní účet: 1018947002/2700 

Při převodu na bankovní účet je třeba jako VS (variabilní symbol) uvést členské číslo, nebo rodné číslo a do poznámky vložit své jméno a příjmení k identifikaci platby.

 

  
  
3. Základní podmínky pro členství v klubu 
  
1. Členem spolku Golf Club Ypsilon, z.s. (dále také GCY), se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí s platnými stanovami a účelem spolku a požádá o členství písemnou přihláškou. Žádost nezletilé osoby musí být podepsána zákonnými zástupci žadatele.  
  
2. Podmínkou pro potvrzení přihlášky je uhrazení členského poplatku a ročního poplatku. 
  
3. K přihlášce za člena spolku musí být přiložen doklad o zaplacení členského příspěvku, nebo jeho poměrné části.  
  
4. O přijetí za člena rozhoduje správní rada spolku. O přihlášce rozhodne právní rada spolku do 15 dnů od jejího doručení. Členství vzniká dnem rozhodnutí správní rady spolku GCY o přijetí žadatele za člena. Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí se sdělí uchazeči písemně a nevyžaduje žádné odůvodnění. Přijatý člen obdrží vyrozumění o členství v klubu. V případě, že zájemce o členství ve spolku uhradil členský poplatek a správní rada následně žádost o členství zamítne, správní rada projedná a dohodne vrácení takto uhrazeného poplatku uchazeči.