Ypsilon Golf Club Liberec

Cena hracích karet

 

Cena hracích karet

 
  

Cena roční hrací karty pro nečleny při objednání a úhradě do 8.1.2017 je pro rok 2017 ve výši:

13 000 Kč

  
Cena roční hrací karty pro nečleny je na rok 2017 stanovena ve výši:14 000 Kč
  
Cena roční hrací karty pro děti a mládež do 18ti let (nečleni) je pro rok 2017 stanovena ve výši:9 000 Kč
  

Pro členy Golf Clubu Ypsilon jsou ceny stanoveny v následující výši:

 

  
Cena hrací karty pro roční členy (vstupní roční poplatek 4 000 Kč)10 400 Kč
  
Cena hrací karty pro desetileté členy (vstupní poplatek 30 000 Kč) 9 800 Kč
  
Cena hrací karty pro celoživotní členy (vstupní poplatek 60 000 Kč) 9 100 Kč
  

Cena hrací karty pro děti, mládež a studenty (vstupní poplatek 8 000 Kč)

6 500 Kč

Děti a mládež do 18 let včetně.


Studenti od 19 do 24 let denního a kombinovaného studia po předložení dokladu o studiu.


  

Cena hrací karty pro členy klubu, kteří uhradili celoživotní vstupní členský poplatek do 

5 000 Kč

31. 12. 2014  
  
Cena hrací karty pro sportovní členy (1. liga ženy, 2. liga muži)  7 500 Kč
Podmínkou pro uznání tohoto poplatku je reprezentace klubu minimálně ve dvou kolech soutěže družstev v kalendářním roce 2017.
  
Ceny ročních karet jsou uvedeny včetně DPH.  
  
Roční hrací karty se hradí provozovateli hřiště (Ypsilon Golf Liberec, a.s.) hotově na recepci resortu, nebo převodem na bankovní účet, číslo účtu: 17186083/0300. 
  
Při převodu na bankovní účet je třeba jako VS (variabilní symbol) uvést členské, nebo rodné číslo a do poznámky k platbě uvést jméno a příjmení k identifikaci platby.